תקנון ומדיניות האתר

בהתאם לדרישות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

ברוכים הבאים לאתר וונדר-לי נקודה קום (להלן "האתר")

כללי
• האתר מופעל על-ידי ליאת לביא בכתובת אינטרנט www.wonder-li.com.
האתר מהווה בראש ובראשונה בית לקהילת מטיילים ומטיילות שמחזיקים ביומן המסע Wonder Li (וונדר לי) וכולל עמודים שחשופים רק להם, מקור מידע ליעדי טיולים, לשיווק ורכישת יומן המסע ולקידום פעילויות נוספות מבית ליאת לביא.
• הדברים המנוסחים בתקנון מתייחסים באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
• הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
• בעלת האתר והיוצרת רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן תקנון זה.
• התקנון ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש או המזמין לבין האתר ו/או את תנאי השימוש בו ו/או זכויות היוצרים ו/או את ההזמנה ומעידים על הסכמת המשתמש/המזמין לתנאים אלו ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
• תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
• אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
• יוצרת, בעלת האתר והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והיוצרת, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
• כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
• טעות סופר בתיאור המוצר או שירותים לא יחייבו את המחברת-יוצרת.
• תמונות המוצר באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
• אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
• המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי המחברת-יוצרת הוא המועד הקובע לכל דבר.

הרשמה לאתר
• על מנת לקבל הרשאה לצפייה במדריכי חינם ו/או לבצע הזמנה של המוצר ו/או להנות מהתכנים הפתוחים למחזיקי היומן על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
• כל אדם או חברה, רשאים להשתמש באתר, כולל לבצע רכישה או הזמנה באמצעות האתר, בין היתר בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ובעל אמצעי תשלום בהתאם לאמצעי שנבחר לשלם. במידה והתשלום בכרטיס אשראי, האמור צריך להות בתוקף ושהונפק על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
• שני סוגי הרשמה יש באתר. האחד מאפשר גישה למדריכי חינם והאחר למועדון פרימיום, המקנה בנוסף גישה לדפים המיועדים למחזיקי יומן המסע בלבד.
• במידה וההרשמה נעשית ישירות למועדון הפרימיום, הרישום הינו חד פעמי ולא יידרש להרשם שוב.
• בעת הרישום על המשתמש ו/או המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, יוכל לאפס אותה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזן לכשנרשם לאתר.
• בעת הרישום ו/או ההזמנה, יודע המשתמש כי השימוש בתוכן האתר הינו לשימוש אישי בלבד ואין להעביר המידע לצד ג'.
• הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היוצרת-מחברת ובעלת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
• ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
• הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
• מסירת פרטים שגויים במתכוון;
• ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
• כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת יומן המסע באתר
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה בטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט ו/או ישירות דרך היוצרת-מחברת ובעלת האתר.
• המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
• האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
• רכישת יומן המסע תתבצע באמצעות יצירת קשר או בתשלום און-ליין דרך הקישורים השונים. בעת ביצוע ההזמנה יש לציין את פרטי ההזמנה, אלו כוללים פרטים אישיים כמו: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שם מקבל ההזמנה וכתובת מלא – כל פרט מזהה לביצוע המשלוח.
השדות המסומנים בכוכבית הינם בגדר חובה, שכן בלעדיהם לא תתאפשר להשלים ההזמנה.
• בכדי למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח, חשוב למסור רק פרטים מדויקים ונכונים. עם סיום ההזמנה יש לאשר את פרטי ההזמנה.
• מילוי הפרטים הנדרשים לרכישה ייחשבו לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, תבוצע בדיקה לאישור העברה ורק לאחר קבלת אישור, יחוייב הלקוח עבור ההזמנה.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום, דוגמאת ארנק אלקטרוני מסוג פיי-פאל ו/או כל שירות דומה כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של בעלת והנהלת האתר.
• אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי-פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי-פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
• הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
• לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
• מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
• במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי-פאל או כל אמצעי תשלום אשר יהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
• אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
• יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
• מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי-פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
• במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקה והובלת המוצר
• אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת ארנק אלקטרוני. כלומר אישור שהמוצר שולם.
• המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
• היוצרת-מחברת ו/או הנהלת האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
• היוצרת-מחברת ו/או הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.
זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
• המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
• במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. היוצרת-מחברת ו/או הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
• במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
• מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
• המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
• דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצר שהוזמן, יתווספו להזמנה תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
• דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות ארנק אלקטרוני. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
• האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות דואר)
• המחיר המצויין באתר הינו לאספקת הזמנות בתחומי מדינת ישראל בלבד, במידה ומעוניינים לבצע הזמנה למדינת יעד מחוץ למדינת ישראל, האמור יהיה כרוך בתוספת של דמי טיפול ומשלוח בהתאם למדינת היעד.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
• על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
• יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

מדיניות החזרות וביטולים
• המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
 ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]
 הביטול יכנס לתוקף רק עם אישור קבלת מייל הביטול.
 ביטוח עסקה
• החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
• לא ייגבו דמי ביטול, אך על הצרכן לדאוג להחזרת המוצר ליוצרת-מחברת ללא שימוש ובמצב חדש, באריזתו המקורית ובתוך כך לשאת בהוצאות משלוח.
• לצד האמור לעיל, במידה ויחול פגם בעת קבלת המוצר עם החזרתו, יחוייב הלקוח בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
• במידה והיוצרת ו/או הנהלת האתר התחילה לספק את השירות, על הצרכן לשלם בעד השירות שניתן עד למסירת הודעת הביטול.
• החזר כספי יבוצע לאחר קבלת המוצר במצבו הראשוני וללא כל פגם.
• התנאים לביטול הזמנה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

ביטול רכישה מצד החברה
• היוצרת-מחברת ו/או הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
• הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
• למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
• במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
• כל זכויות הקניין הרוחני של יומן המסע והאתר וונדר-לי נקודה קום, כולל זכויות היוצרים, תמונות, סודות מסחריים ותכנים, הינם רכושה הבלעדי של היוצרת ובעלת האתר בלבד או או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
• זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת השירותים והמוצר, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
• זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.wonder-li.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק, להשכיר, לתרגם מידע או להשתמש בכך דרך אחרת במידע כלשהו מיומן ו/או מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של המחברת-יוצר ו/או הנהלת האתר.
• אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
• הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות
• היוצרת-מחברת-החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על שימוש בתכני האתר ו/או השירותים של ספקי צד ג' המעניקים הטבות ו/או הנחות.
• היוצרת-מחברת-החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי היוצרת-מחברת-חברת עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
• היוצרת-מחברת-החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
• בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

מדיניות פרטיות
• כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
• הרשמה לאתר (בין אם חינמי או כמשתמש פרימיום) מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ודברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• היוצרת-מחברת-החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
• לא ייעשה שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין, אלא לביצוע תשלום בגיל העסקה בלבד.
• לא יועברו כל פרטים אישיים או תשלום לאף גורם.
• למען הסר ספק, פטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגר מידע.
• למרות האמור לעיל, היוצרת-מחברת-החברה רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
• בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק או ניתוחים סטטיסטיים, אלא באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה.
• מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או המזמין ו/או הרשום, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

נגישות
הצהרת הנגישות נכונה לתאריך 22.2.22.
• אתר וונדר-לי נקודה קום הינו אתר פרטי המעניק מידע כללי בתחום הטיולים, לצד תמיכה למחזיקי יומן מסע, שיווקו ושירותים אחרים.
• על-פי סעיף 35 לתקנון ההנגשה, הינו נמנה וזכאי לפטור מהנגשת אתר האינטרנט בשל פטור כלכלי.
• למרות זאת, אתר וונדר-לי נקודה קום מזהה חשיבות לגולשים השונים.
האני מאמין של האתר, נותני השירות השונים ויוצרת יומן המסע הוא שלכולם מגיעה הזכות לחיות בשיוויון ובכבוד ולכן נוסף ממשק נגישות כך שיוכל להקל את השימוש באתר ככל הניתן.
• בדיקות נבחנו בדפדפנים של כרום ו-Firefox, במחשב וטלפון ניייד.
יש לציין שלמרות מאמצנו להנגיד את העמודים, יתכן ויתגלו חלקים שאינן נגישים. נשמח לקבל פניות ועדכון לקבלת המידע ו/או הצעות לשיפור כדי להנגיש אותו יותר.
• אנו משתמשים באתר ברכיב עזר בשם Enable שפותח ע"י Upress.
• אתר האינטרנט נבנה ובוצע על ידי Webinke פיתוח וקידום אתרים.
• הנגשת האתר מעניקה התאמות כלליות כמו: כפתור הפעלת נגישות בסיסית, ניווט על ידי מקלדת, הפעלת מקלדת וירטואלית, התאמה לקוראי מסך, דילוג לתוכן המרכזי, חיפוש, שינוי מיקום הממשק, שינוי גודל הממשק.
וגם – התאמות טקסט, כמו שינוי גודל גופן, שינוי הגופן לקריא, הגדלת טקסט במעבר עכבר (זכוכית מגדלת), הדגשת קישורים, הדגשת כותרות, שינוי מרווח בין שורות, שינוי מרווח בין מילים, שינוי מרווח בין אותיות, יישור למרכז, יישור לימין, יישור לשמאל, יישור מוחלט.
התאמות צבעים ותצוגה: הצגת תיאורי תמונות, התאמה לקוראי מסך, ניגודיות כהה, ניגודיות בהירה, שינוי האתר לצבעי אפור, צבעים מנוגדים, שינוי צבע הטקסטים, שינוי צבע הכותרות, שינוי צבע הרקע.
התאמות ניווט והתמצאות: שינוי סמן העכבר לסמן גדול ולבן, או סמן שחור וגדול, הדגשת מעבר עכבר, הגדלה והקטנת תצוגת האתר, הדפסה נגישה, מצב קריאה, ניווט ע”י אותיות, הדגשת פוקוס, הדגשת מעבר עכבר.
• לידיעה, כל התאמה שתיעשה תישמר בקובץ "קוקי" בדפדפן, כך שבפעם הבא לא יהיה צורך לבצע התאמות מחדש.
• נתקלת בבעיה? אנחנו משתדלים לשמר ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. אם מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה, בבקשה תכתבו לנו ונשמח לעמוד לשירותכם. בעת הפנייה, כדי שנוכל לטפל בבעיה בצורה הטובה ביותר, בבקשה פרטו כמה שאפשר: את הבעיה, מה ניסיתם לעשות, איזה דף זה קרה ואם השתמשתם בטכנולוגיה מסויים לסיוע.

דין וסמכות שיפוט
• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות ראשון לציון או תל אביב-יפו, תהא הסמכות הבלעדית לדון בה.

יצירת קשר
• בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות צור קשר, וואטצ אפ או במייל.

 

 

אני מזמינה אותך לשתף אותנו:

התחברות לאתר היומן
התחברות לאתר היומן